User Tools

Site Tools


rules_jpk.int060

Test sprawdza czy kwota podana w pliku w polu "SumaPrzychodow" jest równa sumie kwot przychodów dokumentów wykazanych w pliku JPK_PKPIR w elemencie K_9.

Test sumuje kwoty przychodów wykazane w polu K_9 w poszczególnych dokumentach wyeksportowanych do pliku JPK_PKPIR i porównuje uzyskaną wartość z kwotą wykazaną w polu “SumaPrzychodow”.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int060.txt · Last modified: 2018/09/03 13:16

Page Tools