User Tools

Site Tools


rules_jpk.int061

Test, czy suma razem przychodów w przyjętym okresie rozliczeniowym jest równa sumie wartości sprzedanych towarów i usług oraz pozostałych przychodów.

Test sumuje kwoty przychodów wykazane w polach K_7 i K_8 w poszczególnych dokumentach wyeksportowanych do pliku JPK_PKPIR i porównuje uzyskaną wartość z kwotą wykazaną w polu “SumaPrzychodow”.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int061.txt · Last modified: 2018/09/03 13:16

Page Tools