User Tools

Site Tools


rules_jpk.int062

Test, czy suma razem wydatków w przyjętym okresie rozliczeniowym jest równa sumie wydatków (kosztów) - wynagrodzeń w gotówce i w naturze oraz pozostałych wydatków.

Test sumuje kwoty kosztów wykazane w polach K_12 i K_13 w poszczególnych dokumentach wyeksportowanych do pliku JPK_PKPIR i porównuje uzyskaną wartość z kwotą wykazaną w polu K_14.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int062.txt · Last modified: 2018/09/03 13:14

Page Tools