User Tools

Site Tools


rules_jpk.int062

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int062 [2018/09/03 13:14] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy suma razem wydatków w przyjętym okresie rozliczeniowym jest równa sumie wydatków (kosztów) - wynagrodzeń w gotówce i w naturze oraz pozostałych wydatków. =====
  
 +
 +
 +
 +Test sumuje kwoty kosztów wykazane w polach K_12 i K_13 w poszczególnych dokumentach wyeksportowanych do pliku JPK_PKPIR i porównuje uzyskaną wartość z kwotą wykazaną w polu K_14.
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.
rules_jpk.int062.txt · Last modified: 2018/09/03 13:14