User Tools

Site Tools


rules_jpk.int063

Test, czy suma razem kosztów uzyskania przychodu w przyjętym okresie rozliczeniowym jest równa sumie kosztów wynikających z danych w JPK_PKPIR.

Test sumuje kwoty kosztów wykazane w poszczególnych dokumentach wyeksportowanych do pliku JPK_PKPIR i porównuje uzyskaną wartość z kwotą wykazaną w polu “P_3”.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int063.txt · Last modified: 2018/09/03 13:12

Page Tools