User Tools

Site Tools


rules_jpk.int063

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int063 [2018/09/03 13:12] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy suma razem kosztów uzyskania przychodu w przyjętym okresie rozliczeniowym jest równa sumie kosztów wynikających z danych w JPK_PKPIR. =====
  
 +
 +
 +
 +Test sumuje kwoty kosztów wykazane w poszczególnych dokumentach wyeksportowanych do pliku JPK_PKPIR i porównuje uzyskaną wartość z kwotą wykazaną w polu "​P_3"​.
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.
rules_jpk.int063.txt · Last modified: 2018/09/03 13:12