User Tools

Site Tools


rules_jpk.int064

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int064 [2018/09/03 13:10] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, weryfikujący czy nie wprowadzono w JPK_PKPIR więcej niż jeden raz tego samego dokumentu. =====
  
 +
 +
 +
 +Test wyszukuje w danych z pliku JPK_PKPIR dokumenty sprzedaży o tym samym numerze. ​
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy powielone dokumenty są wynikiem błędu, czy zasad prowadzenia ewidencji dokumentów w firmie. ​
rules_jpk.int064.txt · Last modified: 2018/09/03 13:10