User Tools

Site Tools


rules_jpk.int065

Test, weryfikujący czy wprowadzony w JPK_PKPIR dokument dotyczący przychodu (wartość sprzedanych towarów i usług) został zaraportowany w JPK_VAT.

Test wyszukuje dokumenty, które zostały zaraportowane w JPK_PKPIR jako przychód ze sprzedaży i nie zostały wykazane w JPK_VAT.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić czy brak dokumentów wskazanych w komunikacie w ewidencji VAT jest wynikiem błędu, czy zasad prowadzenia ewidencji dokumentów w firmie.

rules_jpk.int065.txt · Last modified: 2018/09/03 13:21

Page Tools