User Tools

Site Tools


rules_jpk.int065

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int065 [2018/09/03 13:21] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, weryfikujący czy wprowadzony w JPK_PKPIR dokument dotyczący przychodu (wartość sprzedanych towarów i usług) został zaraportowany w JPK_VAT. =====
  
 +
 +
 +
 +Test wyszukuje dokumenty, które zostały zaraportowane w JPK_PKPIR jako przychód ze sprzedaży i nie zostały wykazane w JPK_VAT. ​
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić czy brak dokumentów wskazanych w komunikacie w ewidencji VAT jest wynikiem błędu, czy zasad prowadzenia ewidencji dokumentów w firmie. ​
rules_jpk.int065.txt · Last modified: 2018/09/03 13:21