User Tools

Site Tools


rules_jpk.int067

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int067 [2018/09/03 13:24] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test sprawdzający,​ data zdarzenia gospodarczego zaraportowana dla dokumentów dotyczących przychodów ze sprzedaży towarów i usług wykazana w JPK_PKPIR jest zgodna z datą sprzedaży wykazanej w JPK_VAT w tym samym okresie sprawozdawczym. =====
  
 +
 +
 +
 +Test wyszukuje dokumenty sprzedaży, które w plikach JPK_PKPIR oraz JPK_VAT mają wykazaną inną datę sprzedaży.
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić w programie księgowym czy data sprzedaży w ewidencji KPIR i VAT jest taka sama dla dokumentów wskazanych w komunikacie. Jeśli dane w programie ksiegowym sa poprawne, należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.
rules_jpk.int067.txt · Last modified: 2018/09/03 13:24