User Tools

Site Tools


rules_jpk.int070

Test, czy data uzyskania przychodu wynikająca z dokumentu potwierdzającego zapis księgowy mieści się w przyjętym okresie , którego dotyczy JPK_EWP.

Test wyszukuje w danych z pliku JPK_EWP dokumenty, dla których data uzyskania przychodu nie mieści się w okresie, za który został przygotowany plik JPK_PKPIR.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int070.txt · Last modified: 2018/08/14 14:03

Page Tools