User Tools

Site Tools


rules_jpk.int070

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int070 [2018/08/14 14:03] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy data uzyskania przychodu wynikająca z dokumentu potwierdzającego zapis księgowy mieści się w przyjętym okresie , którego dotyczy JPK_EWP. =====
  
 +
 +
 +
 +Test wyszukuje w danych z pliku JPK_EWP dokumenty, dla których data uzyskania przychodu nie mieści się w okresie, za który został przygotowany plik JPK_PKPIR. ​
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.
rules_jpk.int070.txt · Last modified: 2018/08/14 14:03