User Tools

Site Tools


rules_jpk.int071

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int071 [2018/08/14 14:01] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy liczba wierszy w okresie rozliczeniowym jest równa sumie kontrolnej. =====
  
 +
 +
 +
 +Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_EWP w polu “LiczbaWierszy” jest równa łącznej liczbie zapisów wykazanych w tym pliku. ​
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.
rules_jpk.int071.txt · Last modified: 2018/08/14 14:01