User Tools

Site Tools


rules_jpk.int073

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int073 [2018/09/03 13:04] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy suma razem poszczególnych przychodów w przyjętym okresie rozliczeniowym jest równa sumie przychodów. =====
  
 +
 +
 +
 +Test sumuje kwoty przychodów wykazane w poszczególnych dokumentach wyeksportowanych do pliku JPK_EWP i porównuje uzyskaną wartość z kwotą wykazaną w polu "​SumaPrzychodow"​.
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.
rules_jpk.int073.txt · Last modified: 2018/09/03 13:04