User Tools

Site Tools


rules_jpk.int074

Test, czy zapisy w ewidencji są dokonywane nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Test wyszukuje dokumenty, dla których data wpisu jest późniejsza niż 20-ty nastęnego miesiąca.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić w programie księgowym daty wprowadzone w dokumencie wskazanym w komunikacie.

rules_jpk.int074.txt · Last modified: 2018/09/03 13:01

Page Tools