User Tools

Site Tools


rules_jpk.int074

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int074 [2018/09/03 13:01] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy zapisy w ewidencji są dokonywane nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. =====
  
 +
 +
 +
 +Test wyszukuje dokumenty, dla których data wpisu jest późniejsza niż 20-ty nastęnego miesiąca.
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić w programie księgowym daty wprowadzone w dokumencie wskazanym w komunikacie. ​
rules_jpk.int074.txt · Last modified: 2018/09/03 13:01