User Tools

Site Tools


rules_jpk.int076

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int076 [2018/09/03 14:17] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test sprawdzający,​ czy data na fakturze dotyczącej przychodów (sprzedaży) zaraportowana w JPK_EWP jest zgodna z datą sprzedaży podaną w JPK_FA. =====
  
 +
 +
 +
 +Test wyszukuje dokumenty sprzedaży, które w plikach JPK_EWP oraz JPK_FA mają wykazaną inną datę sprzedaży.
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić w programie księgowym i w programie fakturującym czy data sprzedaży ​ jest taka sama dla dokumentów wskazanych w komunikacie. Jeśli dane w obu programach są poprawne, należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.
rules_jpk.int076.txt · Last modified: 2018/09/03 14:17