User Tools

Site Tools


rules_jpk.int079

Test sprawdzający, data zdarzenia gospodarczego zaraportowana dla dokumentów dotyczących przychodów (sprzedaży) wykazana w JPK_EWP jest zgodna z datą sprzedaży wykazanąw JPK_VAT.

Test wyszukuje dokumenty, które w plikach JPK_EWP oraz JPK_VAT mają wykazaną inną datę sprzedaży.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić w programie księgowym czy data sprzedaży w ewidencji przychodów i VAT jest taka sama dla dokumentów wskazanych w komunikacie. Jeśli dane w programie ksiegowym sa poprawne, należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int079.txt · Last modified: 2018/09/03 14:22

Page Tools