User Tools

Site Tools


rules_jpk.int079

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int079 [2018/09/03 14:22] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test sprawdzający,​ data zdarzenia gospodarczego zaraportowana dla dokumentów dotyczących przychodów (sprzedaży) wykazana w JPK_EWP jest zgodna z datą sprzedaży wykazanąw JPK_VAT. =====
  
 +
 +
 +
 +Test wyszukuje dokumenty, które w plikach JPK_EWP oraz JPK_VAT mają wykazaną inną datę sprzedaży.
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić w programie księgowym czy data sprzedaży w ewidencji przychodów i VAT jest taka sama dla dokumentów wskazanych w komunikacie. Jeśli dane w programie ksiegowym sa poprawne, należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.
rules_jpk.int079.txt · Last modified: 2018/09/03 14:22