User Tools

Site Tools


rules_jpk.int080

Test sprawdzający, czy wartość netto na fakturze dotyczącej przychodów ze sprzedaży towarów i usług zaraportowanej w JPK_PKPIR jest zgodna z wartosciami sprzedaży netto zaraportowanej w JPK_FA.

Test sumuje kwoty przychodów wykazane w pliku JPK_FA dla poszczególnych dokumentów i porównuje uzyskaną wartość z kwotą wykazaną w polu K_7 w pliku JPK_PKPIR.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić w programie księgowym i programie fakturującym wartość netto dokumentów wskazanych w komunikacie. Jeśli dane w programach są poprawne, należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego pliki. Prawdopodobnie pliki JPK zostały niepoprawnie utworzone.

rules_jpk.int080.txt · Last modified: 2020/02/17 07:48

Page Tools