User Tools

Site Tools


rules_jpk.int080

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int080 [2018/09/03 14:07]
wiki_super_user_petapilot_com created
rules_jpk.int080 [2020/02/17 07:48]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 7: Line 7:
  
  
-Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić w programie księgowym i programie fakturującym wartość netto dokumentów wskazanych w komunikacie. Jeśli dane w programach są poprawne, należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego pliki. ​Prawdopodbnie ​pliki JPK zostały niepoprawnie utworzone.+Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić w programie księgowym i programie fakturującym wartość netto dokumentów wskazanych w komunikacie. Jeśli dane w programach są poprawne, należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego pliki. ​Prawdopodobnie ​pliki JPK zostały niepoprawnie utworzone.
rules_jpk.int080.txt · Last modified: 2020/02/17 07:48