User Tools

Site Tools


rules_jpk.int080

This is an old revision of the document!


Test sprawdzający, czy wartość netto na fakturze dotyczącej przychodów ze sprzedaży towarów i usług zaraportowanej w JPK_PKPIR jest zgodna z wartosciami sprzedaży netto zaraportowanej w JPK_FA.

Test sumuje kwoty przychodów wykazane w pliku JPK_FA dla poszczególnych dokumentów i porównuje uzyskaną wartość z kwotą wykazaną w polu K_7 w pliku JPK_PKPIR.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić w programie księgowym i programie fakturującym wartość netto dokumentów wskazanych w komunikacie. Jeśli dane w programach są poprawne, należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego pliki. Prawdopodbnie pliki JPK zostały niepoprawnie utworzone.

rules_jpk.int080.1535983672.txt.gz · Last modified: 2018/09/03 14:07

Page Tools