User Tools

Site Tools


rules_jpk.int087

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int087 [2019/09/25 07:19]
wiki_super_user_petapilot_com created
rules_jpk.int087 [2019/09/25 07:24] (current)
wiki_super_user_petapilot_com
Line 4: Line 4:
  
  
-Test  porównuje wartość elementu wartości niematerialne i prawne z sumą elementów: ​+Test  porównuje wartość elementu ​**wartości niematerialne i prawne** z sumą elementów: ​
   * koszty zakończonych prac rozwojowych, ​   * koszty zakończonych prac rozwojowych, ​
   * wartość firmy, ​   * wartość firmy, ​
rules_jpk.int087.txt · Last modified: 2019/09/25 07:24