User Tools

Site Tools


rules_jpk.int091

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int091 [2019/09/25 07:26]
wiki_super_user_petapilot_com created
rules_jpk.int091 [2019/09/25 07:27]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 4: Line 4:
  
  
-Test porównuje wartość elementu należności długoterminowe z sumą elementów: ​+Test porównuje wartość elementu ​**należności długoterminowe** z sumą elementów: ​
   * (należności długoterminowe) od jednostek powiązanych, ​   * (należności długoterminowe) od jednostek powiązanych, ​
   * (należności długoterminowe) od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, ​   * (należności długoterminowe) od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, ​
rules_jpk.int091.txt · Last modified: 2019/09/25 07:27