User Tools

Site Tools


rules_jpk.int195

Test sprawdzający, czy wartość netto na fakturze dotyczącej przychodów zaraportowanej w JPK_EWP jest zgodna z wartosciami sprzedaży netto zaraportowanej w JPK_FA.

Test sumuje kwoty przychodów wykazane w pliku JPK_FA dla poszczególnych dokumentów i porównuje uzyskaną wartość z sumą kwot wykazanych w polu K_10 i K_11 w pliku JPK_EWP.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić w programie księgowym i programie fakturującym wartość netto dokumentów wskazanych w komunikacie. Jeśli dane w programach są poprawne, należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego pliki. Prawdopodbnie pliki JPK zostały niepoprawnie utworzone.

rules_jpk.int195.txt · Last modified: 2020/02/17 07:48

Page Tools