User Tools

Site Tools


rules_jpk.int195

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int195 [2020/02/17 07:48] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test sprawdzający,​ czy wartość netto na fakturze dotyczącej przychodów zaraportowanej w JPK_EWP jest zgodna z wartosciami sprzedaży netto zaraportowanej w JPK_FA. =====
  
 +
 +
 +
 +Test sumuje kwoty przychodów wykazane w pliku JPK_FA dla poszczególnych dokumentów i porównuje uzyskaną wartość z sumą kwot wykazanych w polu K_10 i K_11 w pliku JPK_EWP.
 +
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić w programie księgowym i programie fakturującym wartość netto dokumentów wskazanych w komunikacie. Jeśli dane w programach są poprawne, należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego pliki. Prawdopodbnie pliki JPK zostały niepoprawnie utworzone.
rules_jpk.int195.txt · Last modified: 2020/02/17 07:48