User Tools

Site Tools


rules_jpk.int196

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int196 [2020/02/17 07:48] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test sprawdzający,​ czy wartość netto na fakturze dotyczącej przychodów ze sprzedaży towarów i usług zaraportowanej w JPK_PKPIR jest zgodna z wartosciami sprzedaży netto zaraportowanej w JPK_FA. =====
  
 +
 +
 +
 +Test sumuje kwoty przychodów wykazane w pliku JPK_FA dla poszczególnych dokumentów i porównuje uzyskaną wartość z kwotą wykazaną w polu K_7 w pliku JPK_PKPIR.
 +
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić w programie księgowym i programie fakturującym wartość netto dokumentów wskazanych w komunikacie. Jeśli dane w programach są poprawne, należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego pliki. Prawdopodobnie pliki JPK zostały niepoprawnie utworzone.
rules_jpk.int196.txt · Last modified: 2020/02/17 07:48