User Tools

Site Tools


rules_jpk.int197

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int197 [2020/02/17 07:48] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy każda faktura posiada przynajmniej jeden wiersz. =====
  
 +Test sprawdza czy w danym pliku dla każdej faktury zostały wyeksportowane jej wiersze.
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.
rules_jpk.int197.txt · Last modified: 2020/02/17 07:48