User Tools

Site Tools


rules_jpk.int199

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int199 [2020/07/02 07:26]
wiki_super_user_petapilot_com created
rules_jpk.int199 [2020/07/02 07:27] (current)
wiki_super_user_petapilot_com
Line 8: Line 8:
 Test wyszukuje faktury, dla których iloczyn kwoty netto i stawki 5% jest różny od kwoty podatku wykazanego w pliku. ​ Test wyszukuje faktury, dla których iloczyn kwoty netto i stawki 5% jest różny od kwoty podatku wykazanego w pliku. ​
  
-Oprócz rzeczywistych błędów w dokumentach,​ komunikat pojawia się również dla dokumentów,​ gdzie kwota podatku VAT została wyliczona na podstawie cen brutto, np. przy sprzedaży fiskalnej. W takich przypadkach kwota podatku, zgodnie z ustawą o VAT, jest wyliczana innym algorytmem. Do pliku JPK_V7K nie jest eksportowana kwota brutto ani żaden znacznik wskazujący,​ że dla danego dokumentu podatek VAT był wyliczany wg cen brutto. Nie ma więc możliwości odseparowania takich dokumentów,​ aby je sprawdzić algorytmem "od brutto"​. ​   ​+Oprócz rzeczywistych błędów w dokumentach,​ komunikat pojawia się również dla dokumentów,​ gdzie kwota podatku VAT została wyliczona na podstawie cen brutto. W takich przypadkach kwota podatku, zgodnie z ustawą o VAT, jest wyliczana innym algorytmem. Do pliku JPK_V7K nie jest eksportowana kwota brutto ani żaden znacznik wskazujący,​ że dla danego dokumentu podatek VAT był wyliczany wg cen brutto. Nie ma więc możliwości odseparowania takich dokumentów,​ aby je sprawdzić algorytmem "od brutto"​. ​   ​
  
 Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność wskazanych dokumentów. Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność wskazanych dokumentów.
  
rules_jpk.int199.txt · Last modified: 2020/07/02 07:27