User Tools

Site Tools


rules_jpk.int209

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int209 [2020/07/02 07:35] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy liczba wierszy w części sprzedażowej jest równa sumie kontrolnej w polu "​LiczbaWierszySprzedazy"​. =====
  
 +
 +
 +Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_V7K w polu "​LiczbaWierszySprzedazy"​ jest równa sumie wierszy sprzedaży wykazanych w tym pliku.
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodobnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.
rules_jpk.int209.txt · Last modified: 2020/07/02 07:35