User Tools

Site Tools


rules_jpk.int211

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int211 [2020/07/02 07:36] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy wprowadzona kwota podatku naliczonego w polu "​PodatekNaliczony"​ równa jest sumie odpowiednich elementów zawierających kwotę podatku. =====
  
 +
 +
 +Test sprawdza czy kwota podana w pliku JPK_V7K w polu "​PodatekNaliczony"​ jest równa sumie kwot podatku wykazanych w dokumentach zakupu.
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodobnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.
rules_jpk.int211.txt · Last modified: 2020/07/02 07:36