User Tools

Site Tools


rules_jpk.int217

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int217 [2020/07/02 08:00] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy data wpływu dokumentu jest zawsze późniejsza lub równa dacie jego wystawienia. =====
  
 +Test wyszukuje dokumenty zakupu, w których data wpływu jest wcześniejsza od daty podanej w polu "​DataZakupu"​. Zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów w polu "​DataZakupu"​ powinna być raportowana data wystawienia faktury zakupu. ​  
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić i poprawić dane dokumentu lub eksport do pliku JPK_V7K.
rules_jpk.int217.txt · Last modified: 2020/07/02 08:00