User Tools

Site Tools


rules_jpk.int218

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int218 [2020/07/02 08:04] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test czy transakcje wykazane w polu K_12 zostały również ujęte w polu K_11. =====
  
 +Test wyszukuje dokumenty, dla których wartość sprzedaży wykazana w polu K_12 jest większa niż wartość sprzedaży wykazana w polu K_11.    ​
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić i poprawić dane dokumentu lub eksport do pliku JPK_V7M.
rules_jpk.int218.txt · Last modified: 2020/07/02 08:04