User Tools

Site Tools


rules_jpk.int220

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int220 [2020/07/02 08:05] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test czy transakcje wykazane w polu K_14 zostały również ujęte w polu K_13. =====
  
 +Test wyszukuje dokumenty, dla których wartość sprzedaży wykazana w polu K_14 jest większa niż wartość sprzedaży wykazana w polu K_13.    ​
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić i poprawić dane dokumentu lub eksport do pliku JPK_V7M.
rules_jpk.int220.txt · Last modified: 2020/07/02 08:05