User Tools

Site Tools


rules_jpk.int223

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int223 [2020/07/02 08:08] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test czy zostało wypełnione uzasadnienie korekty. =====
  
 +Jeśli w pliku JPK_V7K w polu "​CelZlozenia"​ zaraportowano wartość 2, to test sprawdza czy zostało uzupełnione pole "​P_ORDZU"​. ​   ​
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić i poprawić plik JPK_V7K.
rules_jpk.int223.txt · Last modified: 2020/07/02 08:08