User Tools

Site Tools


rules_jpk.int225

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int225 [2020/07/02 08:12] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych występują tylko kontrahenci unijni. =====
 +
 +Test wyszukuje dokumenty, dla których zaraportowano wartość sprzedaży w polu K_12 lub K_21 lub K_23 i sprawdza, czy prefix numeru NIP kontrahenta podany w polu "​KodKrajuNadaniaTIN"​ jest inny niż PL i odpowiada krajom Unii Europejskiej.
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić i poprawić dane dokumentu.  ​
  
rules_jpk.int225.txt · Last modified: 2020/07/02 08:12