User Tools

Site Tools


rules_jpk.int227

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int227 [2020/07/02 08:18]
wiki_super_user_petapilot_com created
rules_jpk.int227 [2020/07/02 08:19] (current)
wiki_super_user_petapilot_com
Line 1: Line 1:
-===== Test, czy transakcje oznaczone jako faktura wystawiona do paragonu, dotyczą sprzedaży krajowej.. =====+===== Test, czy transakcje oznaczone jako faktura wystawiona do paragonu, dotyczą sprzedaży krajowej. =====
  
 Test wyszukuje dokumenty, dla których w polu "​TypDokumentu"​ ustawiono wartość "​FP"​ i sprawdza czy wykazują one wartość sprzedaży wyłączenie w polach przeznaczonych do raportowania sprzedaży krajowej. Test wyszukuje dokumenty, dla których w polu "​TypDokumentu"​ ustawiono wartość "​FP"​ i sprawdza czy wykazują one wartość sprzedaży wyłączenie w polach przeznaczonych do raportowania sprzedaży krajowej.
rules_jpk.int227.txt · Last modified: 2020/07/02 08:19