User Tools

Site Tools


rules_jpk.int229

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int229 [2020/07/02 08:19] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy transakcje oznaczone jako zarejestrowane na kasie rejestrującej,​ dotyczą sprzedaży krajowej. =====
 +
 +Test wyszukuje dokumenty, dla których w polu "​TypDokumentu"​ ustawiono wartość "​RO"​ i sprawdza czy wykazują one wartość sprzedaży wyłączenie w polach przeznaczonych do raportowania sprzedaży krajowej.
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić i poprawić dane dokumentu.  ​
  
rules_jpk.int229.txt · Last modified: 2020/07/02 08:19