User Tools

Site Tools


rules_jpk.int234

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int234 [2020/07/02 08:26] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy dla transakcji oznaczonej jako dostawa towarów poza terytorium kraju wartość została wykazana w polu K_11. =====
 +
 +Test wyszukuje dokumenty, które oznaczono parametrem "​TT_D"​ i sprawdza, czy wykazują one wartość sprzedaży w polu K_11.
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić i poprawić dane dokumentu lub eksport do pliku JPK_V7M.  ​
  
rules_jpk.int234.txt · Last modified: 2020/07/02 08:26