User Tools

Site Tools


rules_jpk.int235

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int235 [2020/07/02 08:27]
wiki_super_user_petapilot_com created
rules_jpk.int235 [2020/07/02 08:28] (current)
wiki_super_user_petapilot_com
Line 3: Line 3:
 Test wyszukuje dokumenty, które oznaczono parametrem "​TT_D"​ i sprawdza, czy wykazują one wartość sprzedaży w polu K_11. Test wyszukuje dokumenty, które oznaczono parametrem "​TT_D"​ i sprawdza, czy wykazują one wartość sprzedaży w polu K_11.
  
-Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić i poprawić dane dokumentu lub eksport do pliku JPK_V7M.  ​+Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić i poprawić dane dokumentu lub eksport do pliku JPK_V7K.  ​
  
rules_jpk.int235.txt · Last modified: 2020/07/02 08:28