User Tools

Site Tools


rules_jpk.int239

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int239 [2020/07/02 08:31] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy transakcja wykazana w polu SprzedazVAT_Marza została oznaczona jako opodatkowana na zasadach marży. =====
 +
 +Test wyszukuje dokumenty, dla których została wykazana wartość sprzedaży w polu "​SprzedazVAT_Marza"​ i sprawdza, czy oznaczono je parametrem "​MR_T"​ lub "​MR_UZ"​.
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić i poprawić dane dokumentu lub eksport do pliku JPK_V7K.  ​
  
rules_jpk.int239.txt · Last modified: 2020/07/02 08:31