User Tools

Site Tools


rules_jpk.int240

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int240 [2020/07/02 08:32] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy transakcja oznaczona jako '​objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności'​ dotyczy sprzedaży krajowej. =====
 +
 +Test wyszukuje dokumenty, które oznaczono parametrem "​MPP"​ i sprawdza czy wykazują one wartość sprzedaży wyłączenie w polach przeznaczonych do raportowania sprzedaży krajowej.
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić i poprawić dane dokumentu lub eksport do pliku JPK_V7M.  ​
  
rules_jpk.int240.txt · Last modified: 2020/07/02 08:32