User Tools

Site Tools


rules_jpk.int245

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int245 [2020/07/02 08:37] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy transakcje zakupu oznaczone jako metoda kasowa nie dotyczą zakupu od zagranicznych dostawców. =====
 +
 +Test wyszukuje dokumenty, dla których w polu “DokumentZakupu” ustawiono wartość “MK” i sprawdza czy prefix numeru NIP kontrahenta jest polski lub pusty.
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić i poprawić dane dokumentu lub eksport do pliku JPK_V7K.  ​
  
rules_jpk.int245.txt · Last modified: 2020/07/02 08:37