User Tools

Site Tools


rules_jpk.int251

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int251 [2020/07/02 08:40] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy transakcje oznaczone jako import towarów dotyczą nie dotyczą zakupu od polskich podmiotów. =====
 +
 +Test wyszukuje dokumenty zakupu oznaczone parametrem "​IMP"​ i sprawdza czy prefix numeru NIP kontrahenta jest inny niż polski.
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić i poprawić dane dokumentu lub eksport do pliku JPK_V7K.  ​
  
rules_jpk.int251.txt · Last modified: 2020/07/02 08:40