User Tools

Site Tools


rules_jpk.int252

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int252 [2020/07/02 08:43]
wiki_super_user_petapilot_com created
rules_jpk.int252 [2020/07/02 08:43] (current)
wiki_super_user_petapilot_com
Line 3: Line 3:
 Test sumuje wartości wykazane w części deklaracyjnej w polach przeznaczonych do raportowania podstawy opodatkowania podatkiem należnym i sprawdza, czy uzyskany wynik jest równy kwocie wykazanej w polu P_37. Test sumuje wartości wykazane w części deklaracyjnej w polach przeznaczonych do raportowania podstawy opodatkowania podatkiem należnym i sprawdza, czy uzyskany wynik jest równy kwocie wykazanej w polu P_37.
  
-Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić i poprawić ​dane dokumentu lub eksport do pliku JPK_V7M.  ​+Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić i poprawić eksport do pliku JPK_V7M.  ​
  
rules_jpk.int252.txt · Last modified: 2020/07/02 08:43