User Tools

Site Tools


rules_jpk.int259

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int259 [2020/07/02 08:52]
wiki_super_user_petapilot_com created
rules_jpk.int259 [2020/07/02 08:54] (current)
wiki_super_user_petapilot_com
Line 1: Line 1:
 ===== Test, czy kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego jest równa różnicy składowych. ===== ===== Test, czy kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego jest równa różnicy składowych. =====
  
-Test sumuje wartości wykazane w części deklaracyjnej w polach przeznaczonych do raportowania kwot wpływających na wysokość kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego, czy uzyskany wynik jest równy kwocie wykazanej w polu P_51.+Test sumuje wartości wykazane w części deklaracyjnej w polach przeznaczonych do raportowania kwot wpływających na wysokość kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego ​i sprawdza, czy uzyskany wynik jest równy kwocie wykazanej w polu P_51.
  
 Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić i poprawić eksport do pliku JPK_V7K.  ​ Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić i poprawić eksport do pliku JPK_V7K.  ​
  
rules_jpk.int259.txt · Last modified: 2020/07/02 08:54