User Tools

Site Tools


rules_jpk.int260

Test, czy kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest równa sumie składowych.

Test sumuje wartości wykazane w części deklaracyjnej w polach przeznaczonych do raportowania kwot wpływających na wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i sprawdza, czy uzyskany wynik jest równy kwocie wykazanej w polu P_53.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić i poprawić eksport do pliku JPK_V7M.

rules_jpk.int260.txt · Last modified: 2020/07/02 08:54

Page Tools