User Tools

Site Tools


rules_jpk.ver001

Test czy istnieją zapisy w rejestrze VAT sprzedaży o tym samym numerze dokumentu

Test wyszukuje w danych z pliku JPK_VAT dokumenty sprzedaży o tym samym numerze.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy powielone dokumenty są wynikiem błędu, czy zasad prowadzenia ewidencji dokumentów w firmie.

rules_jpk.ver001.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools