User Tools

Site Tools


rules_jpk.ver001

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
rules_jpk.ver001 [2016/12/20 11:46]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.ver001 [2017/11/24 15:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Test czy istnieją zapisy w rejestrze VAT sprzedaży o tym samym numerze dokumentu =====
 +
 Test wyszukuje w danych z pliku JPK_VAT dokumenty sprzedaży o tym samym numerze. ​ Test wyszukuje w danych z pliku JPK_VAT dokumenty sprzedaży o tym samym numerze. ​
  
 Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy powielone dokumenty są wynikiem błędu, czy zasad prowadzenia ewidencji dokumentów w firmie. ​ Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy powielone dokumenty są wynikiem błędu, czy zasad prowadzenia ewidencji dokumentów w firmie. ​
  
rules_jpk.ver001.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19