User Tools

Site Tools


rules_jpk.ver002

Test czy istnieją zapisy w rejestrze VAT zakupu o tym samym numerze dokumentu i tym samym dostawcy

Test wyszukuje w danych z pliku JPK_VAT dokumenty zakupu o tym samym numerze i tym samym wystawcy.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy powielone dokumenty są wynikiem błędu, czy zasad prowadzenia ewidencji VAT w firmie.

rules_jpk.ver002.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools